توصیه‌های عمومی سفر به ارمنستان سری دوم

تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۰۹/۲۶

توصیه‌های عمومی سفر به ارمنستان سری دوم پالیا » شبکه های ۲G، ۳G و ۴G در سیستم مخابراتی ارمنستان راه اندازی شده‌اند و این نشان دهنده پیشرفت قابل ملاحظه‌ی صنعت مخابرات و ارتباطات در این کشور است.